Asiantuntijafirman henkilöstömäärä tuplaantui vaativan headhuntingin ansiosta

Kaizen Institute Finland auttaa johtajia parantamaan suorituskykyään ja rakentamaan kestävää yrityskulttuuria. Yritys on osa globaalia yhtiötä, joka hakee vahvaa kasvua Suomen markkinoilla. Team TimeOutin headhuntereiden avulla yritys onnistui rekrytoimaan kokeneita konsultteja.

Kaizen Institute Finlandin tavoitteena on kasvaa alansa merkittäväksi toimijaksi Suomessa, jotta se voi palvella ja tukea suomalaisia yrityksiä entistä laajemmin. Kaizen Instituten Suomen yksikkö pyrkii skaalaamaan bisnestään uusien osaajien avulla.

Vision toteuttamiseksi Kaizen Institute Finlandilla oli tarve rekrytoida monta uutta tekijää vuoden 2023 aikana. Pienellä yrityksellä ei kuitenkaan ollut riittävästi resursseja tehdä itse haastavaa headhuntingia.

Kaizen Institute Finland vakuuttui Team TimeOutin osaamisesta sekä aktiivisesta ja fokusoituneesta tavasta toteuttaa headhuntingia. TimeOutin Jarno Dahl oli tullut Kaizen Institute Finlandin toimitusjohtajalle tutuksi jo aiemman yhteistyön myötä.

Vaativaa headhuntingia aktiivisella ja joustavalla otteella


Headhuntingyhteistyö alkoi vuoden 2022 lopulla ja jatkuu edelleen. Aloituspalaverin jälkeen headhunting on edennyt selkeänä prosessina vaihe kerrallaan. Prosessia on kehitetty koko ajan, ja sen kestoa on tiivistetty tietoisesti.

Kaizen Institute Finlandin ja TimeOutin välillä on ollut jatkuva keskusteluyhteys. Aktiivivaiheessa tahot soittelivat toisilleen viikoittain potentiaalisista kandidaateista ja sopivat haastattelujen järjestämisestä. Tarvittaessa suunnitelmia muutettiin joustavasti.

Kaizen Instituten Suomen yksikön hakuprosessi on ollut vaativa, koska headhunterin on pitänyt selvittää tarkkaan haettavien osaajien profiilit. TimeOut on etsinyt yritykselle kokeneita senioritason konsultteja, joilla on niin bisnes-, konsultti- kuin teknistä osaamista.

Ymmärrys työntekijöiden profiileista toi tiimiin uusia osaajia

Vuoden sisällä Kaizen Institute Finlandin henkilöstömäärä on noussut kahdesta henkilöstä kuuteen. Kolme neljästä uudesta tekijästä on TimeOutin headhuntaamia osaajia. Työyhteisö on kasvanut suunnitelmien mukaan, ja Kaizen Institute Finlandin odotukset ovat täyttyneet.

Thomas-analyysi on tarjonnut Kaizen Institute Finlandin työyhteisölle suoraviivaisen, nopean ja käyttäjäystävällisen tavan selvittää tiimiläisten profiileja ja vahvuuksia. Ymmärrys työyhteisön dynamiikasta on lisääntynyt merkittävästi, kun TimeOut on tulkinnut analyysin tuloksia.

TimeOut on kiinnittänyt tiimiläisten väliseen dynamiikkaan huomiota myös headhuntingin aikana, jotta rekrytoitavat osaajat sopivat yritykseen mahdollisimman hyvin.

Isto Sahi, toimitusjohtaja, Kaizen Institute Finland:

Yhteistyö Team TimeOutin kanssa on toiminut alusta lähtien hyvin. Jatkuva ja avoin viestintä on ollut tärkeässä roolissa. Jarno ja Lasse ovat olleet aidosti kiinnostuneita yrityksemme tarpeista, ja he ovat halunneet kehittää headhuntingprosessia aktiivisesti.

TimeOut on löytänyt meille osaavaa työvoimaa haastaviin rooleihin – etenkin nyt, kun kyseessä ei ole ollut perinteinen massarekrytointi. Jarno ja Lasse ovat ammattilaisia, jotka keskittyvät täysillä headhuntingiin, mutta kohtaavat asiakkaan aina ihmisenä.

Jatkamme ehdottomasti yhteistyötä edelleen Team TimeOutin kanssa.
En näe mitään syytä, että tekisimme headhuntingia kenenkään muun kuin heidän kanssaan.