Tarkka ja nopea headhunting täytti kasvuyrityksen toiveet

Suomen Biovoima on cleantech-alan kasvuyritys, joka keskittyy jätteenkäsittelyyn ja uusiutuvaan energiaan. Kovassa kasvuvaiheessa oleva yritys on saanut Team TimeOutin headhuntingin ansiosta monta uutta päällikkötason osaajaa.

Kasvuhakuisen pienyrityksen omat rekrytointiresurssit ovat monesti rajalliset. Suomen Biovoima tarvitsi useita uusia asiantuntijoita nopealla aikajänteellä, joten se ulkoisti headhuntingin osaavalle kumppanille. Näin kasvuyritys pystyi itse keskittymään ydinbisnekseensä.

Etukäteen Suomen Biovoimalla oli vain vähän kokemusta headhuntingista. TimeOutin kanssa yhteinen sävel löytyi kuitenkin nopeasti. Suomen Biovoima vakuuttui TimeOutin samanlaisesta ajattelumaailmasta ja suoraviivaisesta toiminnasta.

Suomen Biovoima on perustettu vuonna 2014, ja sen historian aikana vain yksi henkilö on lähtenyt talosta. Rekrytoinnit ovat onnistuneet etenkin siksi, että henkilöprofiileihin on panostettu aidosti. Odotukset TimeOutin headhuntingille olivat korkeat, kun yhteistyö alkoi kevättalvella 2023.

Huolellinen profilointi tarjoaa osaajia spesifille toimialalle

Suomessa kaasuteollisuus on vielä alkutekijöissään. Niinpä Suomen Biovoiman edustamalle spesifille toimialalle ei löydy osaajia suoraan koulunpenkiltä. Vaativan headhuntingin keskiössä olikin selvittää tarkkaan, millaista osaamista ja persoonaa tehtävänkuviin etsitään.

TimeOut on löytänyt Suomen Biovoimalle hyviä osaajakandidaatteja sparraavan keskustelun ja huolellisen profiloinnin ansiosta. Apuna on käytetty myös Thomas-analyysiä. Tarvittaessa TimeOutin headhunterit ovat ehdottaneet potentiaalisia ehdokkaita raamien ulkopuolelta.

Ensimmäisen onnistuneen headhuntingin jälkeen yhteistyö on jatkunut ja toimintatapoja on kehitetty. Tekeminen on entistä sujuvampaa, nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osapuolet tuntevat toisensa paremmin eikä perusasioita tarvitse käydä aina uudestaan läpi.

Osaamisalueet ja persoonat onnistuneen rekryn takeena

Suomen Biovoima on saanut noin puolen vuoden aikana reilun 20 hengen tiimiinsä neljä avainosaajaa: hankintapäällikön, talouspäällikön, prosessisuunnittelijan ja suunnittelupäällikön. Monen hyvän kandidaatin joukosta on ollut jopa vaikeaa valita paras kuhunkin tehtävään.

Uusien työntekijöiden osaamisalueet ja persoonat ovat istuneet osaksi Suomen Biovoiman tiimiä juuri toivotulla tavalla. Headhuntingin ulkoistamisen ansiosta kasvuyrityksellä on vapautunut resursseja työntekijöiden perehdytykseen, joka on sujunut nopeasti ja helposti.

Merkityksellinen työ uusiutuvan energian parissa on kiinnostanut ihmisiä, ja moni kandidaatti on yllättynyt positiivisesti päästessään haastatteluun. Innovatiivisena kasvuyrityksenä Suomen Biovoima tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla.

Eero Tilsala, toimitusjohtaja, Suomen Biovoima:

Yhteistyö TimeOutin kanssa on sujunut erittäin hyvin. Jarnon ja Lassen kanssa headhunting on ollut lämmin ja jatkuva prosessi. He ovat tehneet yrityksemme eteen töitä intensiivisesti koko ajan. Olemme keskustelleet asioista aina avoimesti.

Koen, että vaativien asiantuntijatehtävien rekrytointi on mentävä kerrasta maaliin. Muuten iso työ valuu hukkaan, jos kallis prosessi pitää aloittaa alusta. TimeOutin kanssa headhunting on onnistunut jopa yli odotusten.

Tällä hetkellä TimeOut on ainoa headhuntingkumppanimme. Jatkamme varmasti yhteistyötä tulevaisuudessakin, kunhan seuraavat rekrytarpeemme ovat tiedossa. Jos siis kaipaat headhuntingiin laatua, täsmällistä profilointia ja nopeaa toimintaa, TimeOut on ykkösvaihtoehto.