Styrkan att prestera hållbart

Tjänster

Vi tror på tillväxt baserad på hållbar prestation, oavsett arbetsroll eller arbetsplats. På Team TimeOut går rekrytering och coaching hand i hand. Alla våra tjänster är baserade på Quality of Working Life (QWL)- metoden, som används för att undersöka och befrämja personalens prestationsnivå och arbetsgemenskapens välbefinnande.

Sagt om oss

"Team TimeOuts aktiva och transparenta tillvägagångssätt håller oss informerade om projektets framsteg, och modet att utmana kundens tänkande har också hjälpt oss att utvecklas. Slutresultatet har varit utmärkt, och vi har fått yrkeskunniga medarbetare, som tidigare har varit utmanande att hitta, till vårt team."
Peter Ståhlberg
Managing Director, Wasaline, NLC Ferry Ab Oy/Kvarken Link Oy
"Vi behövde en förverkligare av tjänstemannarekrytering, som skulle ha viljan och förmågan att förstå arbetssättet i vårt företag. Vi ville också förtydliga och effektivisera genomförandet av processen. Efter den första tjänstemannarekryteringen var det lätt för oss att fortsätta samarbetet med Team TimeOut med ett andra uppdrag. Vid båda rekryteringarna hade vi farhågor om att inte hitta särskilt många lämpliga sökanden, men Jarno var optimistisk från början. Hans uppfattning visade sig vara realistisk - en gedigen HR-proffs vet marknaden och vet vad han pratar om. Tjänsten var analytisk och effektiv, men också vänlig. I båda fallen var hela rekryteringsprocessen mycket strömlinjeformad och målmedveten – precis som vi ville ha det. Viktigast av allt, vi lyckades utmärkt med dessa rekryteringar !"
Henri Penttilä
VD, Teuvan Keitintehdas Oy
"Jag blev nästan helt utbränd på grund av mitt stressiga och hektiska arbete, som tur var träffade jag Lasse i exakt det ögonblick då jag var tvungen att stanna upp. Jag fick enormt mycket stöd, förståelse, kloka frågor och tankemönster genom vilka jag bättre kunde reflektera över hur jag hade hamnat i min situation, och hur jag kunde gå vidare därifrån för att bygga en mer hållbar vardag. När jag idag ser tillbaka har dessa ögonblick varit oerhört viktiga för min mentala tillväxt och mitt välbefinnande, och jag hoppas att alla skulle ha liknande stöd i svåra stunder."
Female VP
Investor Analyst, London – Madrid
”Rekryteringsupplevelsen var verkligt smidig och effektiv, men samtidigt varmhjärtad och stressfri. Min första intervju med Team TimeOut Oy Ab gav mig också ett ärligt intryck av rekryteringsföretaget, vilket förstärktes under processen när jag kom till prata med företagets representanter. Jag fick lämplig information under processen på ett ärligt, snabbt och kortfattat sätt. Det hade tydligt gjorts ett arbete för att förstå vad det rekryterande företaget sökte och vad företagets önskemål var för rekryteringen - och det framkom tydligt. Genast från inledningen fick jag en känsla av att ingens tid slösades bort under rekryteringen, men att bakgrundsarbetet hade gjorts väl och därmed slutfördes processen framgångsrikt. Jag har varit involverad i rekryteringsprocesser från båda sidor - andra aktörer i branschen kunde ta lärdom av denna prestation!"
Development manager, female
Bachelor of Applied Science, Finland
"Rekryteringsprocessen med Team TimeOut har fungerat riktigt bra. Ett proffsigt intryck från början som också fick mig att känna ett lugn genom hela rekryteringen. Jag upplevde att varje möte var välplanerat och att man inte tog varandras tid. Frågemetodiken som var linjeströmmande under hela processen var toppen. Det gjorde att det inte vart stelt med korta svar utan vi kunde hamna längre fram direkt och fokusera på mig och om jag skulle kunna passa för rollen som företaget sökte och om företaget skulle kunna vara en arbetsgivare som jag kunde tänka mig att jobba för."
Sales Manager, Male
Sweden
"Team TimeOutin headhunting-prosessi on ollut kokonaisuutena rekrytoitavan näkökulmasta eräs miellyttävimmistä koskaan ja haluan kiittää siitä myös toimeksiantajaa Kaizen Institute Finlandia. Arvostan kovasti toimeksiantajan avoimuutta ja ajankäyttöä keskusteluihimme sekä Jarno Dahlin osaamista ja ammattitaitoa. Thomas HPA-työkalu oli vaikuttava näennäisen yksinkertaisuutensa ja kuitenkin syvällisten arviointituloksiensa ansiosta - tulokset, jotka osuivat noin 90% oikeaan kohdallani. Hyvin vaikuttavaa ja suosittelen muillekin."
Senior Lean Coach, Male
M.sc. (Tech.), Finland

Vem är vi

Vi på Team TimeOut står till tjänst för kunder över hela Finland. Lasse Norrgård betjänar från Vasa och Jarno Dahl från Jyväskylä. Vi är specialiserade på att stödja, sparra och utveckla arbetslivets behov hos individer och hela arbetsgemenskaper.

Varför skulle du välja oss

Mänsklig

Utgår från individen, stöttar teamet, lyssnar på ledningen

Produktiv

Hållbar produktivitet handlar om att säkerställa resultat på kort och lång sikt

Företagsam

Anpassningsbar, uthållig och effektiv

Sparrande

Uppmuntrande, lyssnande, ifrågasättande och stödjande

Tillsammans mot hållbar produktivitet

Team TimeOut Oy Ab

 

FO-nummer: 3019500-5

 

Vår integritetspolicy

Ta kontakt

Jarno Dahl

040 182 9228

jarno@teamtimeout.fi

Ta kontakt

Lasse Norrgård

044 550 8503

lasse@teamtimeout.fi

Faktureringsuppgifter

 

Adress för e-faktura

003730195005

e-faktura operatör

003708599126 (OpenText)

Adress för brevpost:

Alfågelvägen 5, 65320 Vaasa

Följ oss