Hållbar produktivitet har väglett Team TimeOut sedan starten. Det senaste året har dock varit en vändpunkt, då vi medvetet har utvecklat vår verksamhet. Vi paketerade höjdpunkterna från 2023 och blickar nu in mot år 2024.

Det händer under ytan, även om man inte alltid märker det. Vår grundläggande ideologi har dock inte förändrats på något sätt under det senaste året; vi fortsätter att hjälpa organisationer både med att rekrytera sakkunniga till ledande positioner, och med att utveckla personalens hållbara produktivitet.

Vi listade Team TimeOuts milstolpar för 2023:

  1. Våra kunder har fått många nya ledande experter tack vare framgångsrika rekryteringar. Vi strävar efter att arbetsgivaren och kandidaten, tack vare ett fördjupat bakgrundsarbete och ett sparrande förhållningssätt, alltid smidigt ska hitta varandra. Klara målsättningar och lyckade rekryteringar ligger i alla parters intresse.
  2. Vi har integrerat noggrann rekryteringsprocess med hållbara produktivitetsmål till en smidig helhetsprocess. Vi satsar på att säkra och förbättra produktiviteten hos våra kunder med hjälp av Thomas-analysen och GIA-kapacitetstesten. Våra kunder gynnas av ett mer långsiktigt samarbete.
  3. Vårt nya digitala rekryteringssystem underlättar rekryteringsprocesserna. Våra kunder får en trevlig rekryteringsupplevelse när jobbansökningarna kan behandlas effektivt och kandidater med bäst matchning kan presenteras. En positiv sökandeupplevelse gynnar våra kunder då även kandidaterna är nöjda.
  4. Vi har utvecklat våra egna processer på ett mångsidigt sätt, så att vi i framtiden kan fokusera på det som är väsentligt: att betjäna våra kunder. Vi åtar oss åt varje uppdrag enskilt, så att våra kunder inte behöver vänta på resultat. Vi har också lyckats få våra kunder att engagera sig fullt ut i rekryteringsprojekten.
  5. Tillväxt baserad på hållbar prestation har alltid varit grunden för vår affärsverksamhet. Trots personliga utmaningar under året, har vi lyckats växa och bibehålla Team TimeOuts produktivitesnivå. Vår tillväxtresa har gett en trygg känsla inför 2024, och vi kommer också att ge oss tid för semester och återhämtning.
  6. Utvecklingsstegen i vår verksamhet har även synliggjorts som ett nytt namn. Muutosvalmennus har varit Team TimeOut sedan början av 2023. När rekryteringssidan blev ännu starkare växte vi ur det gamla namnet. Dessutom servar vår förnyade hemsida nu våra kunder ännu bättre.

En ny växel, mera fart – välkommen till en gemensam tillväxtresa

I början av 2023 hamnade vi snabbt efter, under första kvartalet bara nådde 15 procent av vårt omsättningsmål för hela året. Orsaken var att vi tog ett strategiskt beslut att utveckla företagets verksamhet på ett lång sikt.

En medveten timeout lönade sig: resten av året gick framgångsrikt och snabbt, och vi planerar en betydande tillväxt för år 2024. I våra planer ingår även att anställa en ny medarbetare och fokusera på internationell rekrytering.

Under 2023 har Team TimeOut mer och mer blivit det företag vi strävar efter. Vår styrka kommer från att kunna öppna upp problemområden öppet, och utmana varandra ärligt. Vi uppmuntrar även våra kunder att göra detta.

Vi upplever att tillväxten av Team TimeOut även stöder tillväxten för våra kunder – det vill säga även Ditt företag. Det senaste året har gjort oss till en allt mer pålitlig och produktiv rekryterings- och sparringpartner. Vill Du inleda en hållbar tillväxtresa med oss?


Företagarna i Team TimeOut

Lasse och Jarno