TimeOut Rekry360

TimeOut Rekry360 söker de bästa experterna till er organisation

TimeOut Rekry360 är inte vilken rekryteringstjänst som helst. Vi har utvecklat en framgångsrik rekryteringsprocess som bygger på stark experterfarenhet och ett coachande förhållningssätt. TimeOut Rekry360 säkerställer en hållbar produktivitet för ditt företag, sett ur personalsynvinkel.

Vår rekryteringstjänst tar heltäckande hänsyn till både arbetsgivaren och den arbetssökande. Processen fortsätter smidigt, utan tvång, och dess utgångspunkt är alltid personen. Rekryteringen är flexibel, men grundprinciperna skapar en framgångsrik grund för det.

TimeOut Rekry360 lämpar sig bäst för krävande rekryteringar, det vill säga expert-, arbetslednings- och ledningsgruppsroller. Vi rekommenderar rekryteringsprocessen speciellt för tillväxtorienterade företag som vill utvecklas kontinuerligt och ser sin personal som en värdefull tillgång.

 

TimeOut Rekry360 söker de bästa experterna till er organisation

TimeOut Rekry360 är inte vilken rekryteringstjänst som helst. Vi har utvecklat en framgångsrik rekryteringsprocess som bygger på stark experterfarenhet och ett coachande förhållningssätt. TimeOut Rekry360 säkerställer en hållbar produktivitet för ditt företag, sett ur personalsynvinkel.

Vår rekryteringstjänst tar heltäckande hänsyn till både arbetsgivaren och den arbetssökande. Processen fortsätter smidigt, utan tvång, och dess utgångspunkt är alltid personen. Rekryteringen är flexibel, men grundprinciperna skapar en framgångsrik grund för det.

TimeOut Rekry360 lämpar sig bäst för krävande rekryteringar, det vill säga expert-, arbetslednings- och ledningsgruppsroller. Vi rekommenderar rekryteringsprocessen speciellt för tillväxtorienterade företag som vill utvecklas kontinuerligt och ser sin personal som en värdefull tillgång.

10 skäl att välja TimeOut Rekry360

Hur skiljer sig TimeOut Rekry360 från andra rekryteringstjänster på marknaden? Vår rekryteringsprocess är framför allt

1 transparent

Du får reda på exakt hur rekryteringsprocessen fortskrider och vilken typ av kandidater vi kontaktar. Vi förser dig med ett tillräckligt antal potentiella kandidater, från vilka du fritt kan välja den mest lämpliga talangen. Vi håller även kandidaterna informerade hur processen fortskrider.

2 öppen

Du kan lita på att vi öppet diskuterar stegen i rekryteringsprocessen. Vi ger tillräcklig information. Enligt vår mening är ett bra informationsflöde och en ärlig dialog nyckeln till rekrytering. Transparens garanterar att det inte kommer några obehagliga överraskningar på vägen.

3 resultatinriktad

Du kommer att bli positivt överraskad över smidigheten i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att både arbetsgivare och arbetssökande ska ha en trevlig gemensam upplevelse under intervjufasen. Vårt mål är att rekryteringsprocessen kulminerar mot slutet och att den perfekta matchningen hittas.

4 sparrande

Rekryteringsprocessen är mycket mer än att anställa en ny medarbetare. Vi sparrar dig i processens olika skeden. Med vårt coachande förhållningssätt som grund diskuterar vi konfidentiellt och konstruktivt, eftersom rekrytering inte bara bygger på lycka.

5 utvecklande

Du kan alltid ge oss feedback. Med den förbättrar och fördjupar vi vårt samarbete ännu mer. Även om en viss typ av rekryteringsmodell redan fungerar så utvecklar vi som ett agilt företag hela tiden processen. På så sätt kan vi göra saker ännu bättre.

6 bindande

Du engagerar dig i rekryteringsprocessen genuint, vilket garanterar det bästa slutresultatet Vi lägger också 100 procent på varje rekrytering och börjar alltid från ett rent bord. Gemensamma värderingar ger bra grund för ett gemensamt projekt.

7 utmanande

Vi utmanar dig på lämpligt sätt och vågar ställa ärliga frågor. Du får en extern, opartisk bild av vilken typ av experter som kan användas för att uppnå företags potential. Vi uppmanar dig att tänka utanför boxen.

8 övertygande

Du får delta i en omfattande rekryteringsprocess som går från start till mål. Vårt mål är att hitta experter som du vill anlita direkt. Vi ser även i efterhand till att du och den nyanställde är på samma sida. Vi hjälper till med korrigeringar vid behov.

9 företagande

Som ett flexibelt företag förstår vi olika företagets behov. Vi behandlar varje projekt som nummer ett. Vi har ett ansvar att producera resultat som behagar dig. Framgång uppnås då vi fördjupar oss ordentligt i företagets behov. Vi litar inte bara på intuition.

10 snabbt

Du kan rekrytera ny arbetskraft ibland även med kort tidtabell. Som ett agilt företag hanterar vi bara ett begränsat antal projekt samtidigt, så det finns säkert tid för ditt företags rekryteringsprocess. Vi har som målsättning att genomföra vår del av rekryteringsprocessen, om tillräcklig info finns att tillgå, på tre veckor.

Vad är fördelen med TimeOut Rekry360-tjänsten?

Bästa utfallet är att du får en långsiktig och produktiv medarbetare som verkligen trivs i ditt företag/arbetsteam och är motiverad. Varje kandidat har genomgått en grundlig uttagsprocess. Våra beslut baseras på djupgående överväganden, noggranna analyser och långvarig erfarenhet.

Du får en engagerad expert, vilket är svårt att hitta med traditionella platsannonser. Direkt-headhunting är allt annat än slumpmässig ”seek and find”. Vi fokuserar medvetet på krävande rekryteringar på expertnivå och där har vi uppnått de bästa resultaten.

Under rekryteringsprocessen får du en grundlig överblick över den aktuella expert-marknaden på din ort och vid behov nationellt. Vi utför specialrekryteringar även i Sverige. Samtidigt kommer du att inse vad ditt företags styrkor och svagheter är, sett ur arbetsgivarvarumärkets synvinkel.

Undrar du fortfarande om TimeOut Rekry360 skulle passa ditt företags behov? Kontakta oss gärna så pratar vi mer.

Rätt val på hållbar grund

Team TimeOut Oy Ab

FO-nummer: 3019500-5

Ta kontakt

Jarno Dahl

040 182 9228

jarno@teamtimeout.fi

Ta kontakt

Lasse Norrgård

044 550 8503

lasse@teamtimeout.fi

Faktureringsuppgifter

 

Adress för e-faktura

003730195005

e-faktura operatör

003708599126 (OpenText)

Adress för brevpost:

Alfågelvägen 5, 65320 Vaasa

Följ oss