VÅR STORY

STARKA TILLSAMMANS

Egenskaperna och personlighetsprofilerna hos Team TimeOut entreprenörsduo kompletterar varandra väl. De har olika styrkor och perspektiv på olika områden, men en gemensam och säker värdebas för affärsverksamheten.

Förespråkare för ett hållbart arbetsliv

Ibland i livet är det nödvändigt att ta en paus, en traditionell timeout. I bästa fall erbjuder stunden för stannandet en meningsfull lektion så att visaren inte åter sjunker till det alarmerande röda. I slutändan kan ett totalstopp till och med leda till gemensamt företagande.

Det var vad som hände oss 2019, och det var så historien om Team TimeOut började. 

I livet inträffar ibland oförutsedda händelser. Då behöver du resurser för att hantera oväntade situationer och utmaningar för att kunna återhämta dig. Erfarenheten har lärt oss att endast vägen för hållbar produktivitet öppnar dörrarna till ett balanserat arbetsliv.

Vi tror att arbetsgemenskapens styrka bygger på individer. Du måste ta hand om dig själv först, så att du också kan erbjuda ditt stöd till andra. En välmående individ är hörnstenen i varje organisation. Därför genomför vi vår coachande rekrytering med målsättning att nå en hållbar prestation.

 

Sparring, coaching och human rekrytering

Vi har en gedigen erfarenhetsbaserad kunskap om vart dagens arbetsliv är på väg. Vi har utfört individ- och arbetsgemenskapsbaserade personalundersökningar samt rekryteringar av sakkunniga för företag inom olika branscher och offentliga organisationer.

Detta har gett ett tvärsnitt av finländskt arbetsliv. Därför kan vi skräddarsy rätt typ av service för rätt kund.

Grunden är en framgångsrik rekrytering, som tar hänsyn till individens potential och samtidigt stöttar arbetsteamet. Dragningskrafts- och hållbarhetsfaktorer säkerställer att målsättningar uppnås på kort och lång sikt. Rörelsevinst och ett positivt resultat är bara biprodukter av hållbar produktivitet.

En hållbar utveckling av arbetslivet är ett grundläggande element som vi värdesätter högt. Därför utför vi första hand rekryteringsuppdrag eller väljer coachingmetoder som vi tror på och som vi ärligt och öppet kan stå bakom.

 

Ärligt mod bygger meningsfulla kundrelationer

Av oss två är Jarno den impulsiva aktören som är snabb i sina rörelser. Han går inte runt och väntar på bättre väder, utan sätter igång saker direkt. Lasse å sin sida beaktar olika perspektiv och överväger besluten noga. Han säkerställer att kvaliteten bibehålls ända fram till mål.

Team TimeOut kombinerar våra bästa egenskaper, våra mångsidiga kompetensområden och våra rika livserfarenheter. Vi är inga monotona kopior av varandra, utan motsatserna kompletterar oss precis lagom. Klyschigt men sant: tillsammans är vi mer än 1+1.

Ärlighet, mod och flexibilitet stödjer oss som entreprenörer. Vid behov kliver vi in i ”fearzonen” och lyfter fram saker på bordet som andra inte nödvändigtvis skulle våga.

360-tänkande vägleder allt vi gör inom både coaching och rekrytering. När vi sparrar våra kunder lyssnar vi på deras behov och önskemål med ett lyhört öra. Vi ”pushar” inte igenom beslut förhastat utan vi har alltid tid att lyssna på kundens behov. Vi uppmuntrar och stöttar, samt utmanar även på ett positivt sätt.

 

Vårt eget välmående garanterar en hållbar och genomtänkt tillväxt

Så hur tar vi hand om vårt eget välmående och vår egen uthållighet? Att skilja arbete och fritid åt är kärnan i allt. Vårt ansvar är att vi investerar ordentligt i vår egen återhämtning, som motvikt till arbetsprestationen. Där är grundelement för Team TimeOut.

Och vem skulle uppvisa hållbar prestanda för våra kunder, om inte vi själva?

För Lasse uppvägs arbetet av mångsidigt stugliv i skärgården som bl.a. hobbysnickare. Han tycker om att gå med hunden ut i naturen. Jarno, å andra sidan, beger sig ut på en jogging eller cykeltur. Ibland packar han sin ryggsäck för en vildmarksvandring eller ett stadsäventyr.

Vi är utåt sett motparter med samtidigt stöder vi varandra så att arbetslivets belastningnivå förblir balanserad. Vi gläds över varandras framgångar. Vi litar på att hållbar, genomtänkt och planerad tillväxt kommer att bära frukt. Vi strävar efter att ständigt utvecklas både som individer och som företagare.

Vi vill uppmuntra alla att göra detsamma. Därför inbjuder vi även dig att följa med oss ​​på vägen mot hållbar produktivitet!

Grundarna av Team TimeOut

Lasse & Jarno

Tillsammans mot hållbar produktivitet

Team TimeOut Oy Ab

FO-nummer: 3019500-5

Ta kontakt

Jarno Dahl

040 182 9228

jarno@teamtimeout.fi

Ta kontakt

Lasse Norrgård

044 550 8503

lasse@teamtimeout.fi

Faktureringsuppgifter

Adress för e-faktura

003730195005192

e-faktura operatör

Apix Messaging Oy (003723327487)

Adress för brevpost:

Alfågelvägen 5, 65320 Vaasa

Följ oss