Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi

Thomas International on psykometristen analyysien ja testien tunnetuimpia toimittajia maailmalla. Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) on itsearviointiin perustuva analyysityökalu, joka kuvailee luotettavasti, miten henkilöt toimivat tilanteissa, jotka he kokevat olevan itselleen suotuisia tai haastavia. Analyysi paljastaa myös, onko henkilön reagointitapa proaktiivinen vai reaktiivinen, lähteekö henkilö liikkeelle asioista vai ihmisistä, mistä henkilö motivoituu ja millaista hyötyä hän tuottaa organisaatiolle toimintatyylinsä perusteella.

Thomas HPA auttaa työnantajia ymmärtämään työntekijöidensä toimintatyylejä, tekemään osuvampia päätöksiä henkilöstön valinnassa, johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämisessä.

Me Team TimeOutissa käytämme analyysityökalua myös valmennettavien lähtötason mittauksessa. Thomas HPA auttaa tunnistamaan valmennettavan luonteenpiirteitä sekä niiden tuomia vahvuuksia ja kehityskohtia. Tämä tarjoaa erinomaisen lähtökohdan valmennukselle.

Palveluun sisältyy:

  • kirjallinen raportti analyysin tuloksista
  • 30–45 minuutin palautekeskustelu