TimeOut WorkFlow -valmennukset

Me Team TimeOutissa autamme yksilöitä ja ryhmiä voimaan paremmin, suoriutumaan kun sitä vaaditaan sekä jaksamaan pitkällä tähtäimellä. Valmennamme yrittäjiä, yritysjohtajia, urheilijoita ja opiskelijoita sekä kokonaisia organisaatioita ja tiimejä kohti kestävää tuottavuutta.

Vahva työn imu on merkittävästi sidoksissa yksilön käytössä olevan potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen, työsuorituksiin ja lopulta organisaation menestykseen. Vahvaa työnimua kokevat johtajat, esihenkilöt ja asiantuntijat vaikuttavat omalla kokemuksellaan siten koko organisaatioon suoriutumiseen ja onnistumiseen.

On tärkeää tunnistaa ja työstää mieltä pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä kuormittavat tekijät. Esimerkiksi jatkuva ja huonolaatuiseksi kehittynyt stressi aiheuttaa kokonaisvaltaisia fysiologisia oireita, jotka olisivat vältettävissä riittävällä ja säännöllisellä palautumisella.

Valmennustemme avulla tuet proaktiivisesti sekä johdon että koko työyhteisön hyvinvointia, suoriutumista sekä innovatiivisuutta. Samalla se on myös keino vähentää sairauspoissaoloihin ja heikentyneeseen työkykyyn liittyviä riskejä.

Menetelmä 

TimeOut WorkFlow -yksilövalmennuksen lähtökohtana on, että kaikki liike lähtee mielestä. Mieli ei toimi ilman säännöllistä palautumista tasapainoiseen mielen tilaan. Luottamuksellinen yksilövalmennus tarjoaa erityisesti organisaation johdolle ja asiantuntijatyötä tekeville luotettavan tilan, säännöllisen ajan sekä yksilölliset työvälineet palautumiselle. Yksilövalmennuksessa hyödynnetään vertaistuen menetelmää, eli kuuntelemista ja yhteistä ymmärrystä.

Vertaistuellisen menetelmän hyödyntämisen onnistumiset perustuvatkin siihen, että kertoja ja kuulija jakavat samanlaisen kokemuksen, mikä mahdollistaa välittömän, jaetun yhteisymmärryksen. Riittävä etäisyys kertojan ja kuulijan välillä puolestaan edesauttaa luottamuksen muodostumista ja kokemusten jakamista. Palvelumme on luottamuksellista ja toteutettavissa myös etävalmennuksena.

Ryhmävalmennukseen voi sisältyä esimerkiksi:

  • johdon yksilötason tilanneselvitys ja esihaastattelu 
  • valmentajan kirjallinen palaute ja ehdotukset jatkosta
  • tutustuminen ja ohjattu ulkoaktiviteetti
  • interaktiivinen ryhmävalmennus verkossa

 Yksilövalmennukseen voi sisältyä esimerkiksi:

  • työntekijän yksilötason tilanneselvitys (akuuttien asioiden tiedostaminen ja priorisointi; olotilan, arvojen ja resurssien tunnistaminen; palautuminen) verkossa ryhmävalmennuksen jälkeen
  • valmentajan kirjallinen palaute ja ehdotukset jatkosta