Henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

Henkilöstötyytyväisyydellä on selkeä yhteys suorituskykyyn. Quality of Working Life -indeksi (QWL-indeksi) on Lapin yliopiston kehittämä menetelmä, jonka avulla pystytään luotettavasti tarkastelemaan henkilöstön suorituskyvyn ja työyhteisön hyvinvoinnin tilaa. Menetelmä tarjoaa organisaatiolle erinomaisen tavan tunnistaa riskit ja kehittämiskohteet, mutta myös ennakoida tilanteita hyvinvointi edellä.

Ihminen on QWL-teorian näkökulmasta tilastotiedettä monimutkaisempi olento, eikä työhyvinvoinnin keskiarvo ole luotettava mittari henkilöstön tehokkuuden ja hyvinvoinnin tarkastelulle. QWL-indeksi huomioikin muita henkilöstötyytyväisyyskyselyitä enemmän ihmistieteitä ja motivaatioteoriaa saaden siten selville vallitsevan työhyvinvoinnin todellisen vaikutuksen henkilöstön suorituskyvylle.

QWL-indeksin henkilöstökyselyssä huomioidaan työhyvinvointia tukevat ja motivoivat tekijät sekä kuormitustekijät kolmen muuttujan kautta:

1) fyysinen ja emotionaalinen turvallisuudentunne työpaikalla (määräävät tekijät)
2) yhteenkuuluvuus ja identiteetti (motivaatiota lisäävät tekijät)
3) päämäärät ja luovuus (motivaatiota lisäävät tekijät) 

QWL-indeksi perustuu työelämän laatua mittaavien muuttujien yhteisvaikutukseen ja kertoo organisaatiosi tosiasiallisen suorituskyvyn.

Tarjoamme QWL-henkilöstötutkimukselle nykyaikaisen yksilölähtöisen tulosten purun ja analysoinnin sekä yksilölähtöistä suorituskyvyn kehitystä tukevan hyödyntämissuunnitelman. Suosittelemme tekemään mittauksen 2–4 kertaa vuodessa.

Palveluun sisältyy:

  • tietojen kerääminen selainpohjaisella Vibecatch-järjestelmällä suomen, ruotsin tai englannin kielellä
  • tulosten purku ja johdon sparraus tulosten pohjalta (2 h)